12 May 2016

Film: 1547178

Index op persoonsnamen in notariële akten,
1670-1811 's-Gravenhage (Zuid-Holland).
Gemeentearchief Jansen - Ifaeq van Altstrelitz

Received: May 11 2016
Return: Aug 4 2016

No comments:

Post a Comment