18 June 2017

Film:  0623089

Property Registration, 1828 Hungary. National Archives
(Vagyonösszeírás, 1828 Magyarország. Országos Levéltár)

Received:  2017-06-15
Return:    2017-09-03

No comments:

Post a Comment